2024 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ

2024 YILI SÜRE UZATIM İŞLEMLERİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere,  "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2023 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2023  tarihi  itibariyle  geçerliliğini  koruyan  satış  belgeleri  için  Ocak-Mart  aylarına  isabet  eden dönemde 2024 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının 2024 yılı "Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemleri" ile ilgili duyurusu EK’te sunulmuştur.


EK


Tarih : 4.01.2024 / Yer :
Hit : 361