İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkında olarak;

  • Çalışanlarımıza sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak için stratejik planda her yıl personel eğitimlerine yer vermek.
  • Performans yönetim sisteminde personellerin hedef ve yetkinlik bazında değerlendirilmesini sağlayarak, yetkinliği düşük seviyede çıkan personel/ler için stratejik plana ek olarak eğitim imkânı sağlamak.
  • Personel memnuniyetleri her yıl düzenli olarak yapılarak çıkan sonucu yönetim kurulunda görüşmek varsa istek ve önerileri değerlendirmek, Oda bütçesi uygun olduğu sürece maddi istekleri karşılamak.
  • Personel ve kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek için motivasyon etkinlikleri düzenlemek,
  • Onların maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,


Tarih: 8.03.2019
Hit: 8468