MALİ POLİTİKASI

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için dürüstlük ve güveni hâkim kılacak, disiplin, ahlak ve dayanışmayı koruyarak, kuruluş kanununda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere çalışacaktır..

5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda belirtilen kuruluş amaçlarını yerine getirecektir.

Özellikle Odanın mali yapısını;

•           Sosyal sorumluluk,

•           Süreklilik,

•           Ölçülebilirlik ve belgelerle tanımlanma

•           Şeffaflık ve tarafsızlık,

•           Planlama ve bütçelemede tutarlılık,

•           Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak,

yürütecektir.

Odamız; yönetim kurulu ve meclis kararıyla başta silah savunma sanayi olmak üzere tespit edilen sektörlere; politikalar geliştirmek için, faaliyet alanlarına yönelik tüm cari ve ayni harcamaları yapacaktır.Tarih: 3.08.2019
Hit: 8404