SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI

SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Birliğimiz iştiraklerinden TOBB MEYBEM A.Ş tarafından gönderilen ve ekte takdim edilen yazıda MEYBEM'in ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirildiği ve bu yetkilendirme kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ettiği ifade edilmektedir.

İştirakin, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüme uyum kapsamında 2023 yılı son çeyreğinde atık ve geri dönüşüm alanında kapsam genişlettiği de ifade edilen yazıda; şirketin 81 ilde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmiştir.

Yazıda devamla, gerek Oda ve Borsalar gerekse de firmalardan gelen talepler doğrultusunda; iştirakimizin TS EN ISO 14064-1 standardı olan gönüllü alanda (organizasyon düzeyinde) beyan edilen sera gazı emisyonlarının doğrulanması alanında akredite olduğu ve doğrulama faaliyetlerine başladığı bildirilmektedir.

Sürece dair bilgi almak isteyen Üyelerimizin MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi ve Sera Gazı Doğrulayıcısı Yeşim Özgen ile (yozgen@meybem.com.tr; 0312 218 26 38) irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir.


Tarih : 24.04.2024 / Yer :
Hit : 284