İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak, insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ülkemizi değer zinciri hiyerarşisinde üst sıralara yükseltmek ve refahı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak amacıyla, kalkınma planları başta olmak üzere ulusal, sektörel ve bölgesel stratejiler hazırlanarak uzun ve kısa vadeli hedefler ortaya konulmaktadır.

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına dengeli bir şekilde yayılması, bölgelerin âtıl kalmış kaynaklarının ve içsel potansiyellerinin açığa çıkarılması ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması temel amaçlarına sahip olan bölgesel gelişme politikaları, bu amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Ulusal ve bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak için uygulanacak politikaların belirlenmesi ve gözden geçirilmesinde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması kritik önemdedir. Bu çalışmalarda, mukayese yapılabilecek veri setlerinin oluşturularak uygun yöntemlerle analiz edilmesi ve sonuçlarının sunulması, politika yapıcılar için önemli bir araç olacaktır. Ülkemizde kalkınma politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında öne çıkan araçlardan birisi de Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmalarıdır. Bu araştırmalar ilçe, il vebölgelerin gelişmişlik düzeylerini ve eğilimlerini tespit eden bilimsel çalışmalar olup birçok kurum tarafından çeşitli politika uygulamalarında referans olarak kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (İlçe SEGE-2022) hazırlanmıştır. Araştırma raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


EK


Tarih : 21.04.2022 / Yer :
Hit : 841