GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARA YAPILANDIRMA FIRSATI

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARA YAPILANDIRMA FIRSATI

Highslide JS

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, oda üyelerinin geçmiş dönem borçlarına ait gecikme faizlerini tamamen silen yapılandırma ile ilgili bir açıklama yaparak tüm üyeleri bu fırsattan faydalanmaya davet etti.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili üyelerini bilgilendirmek amaçlı bir açıklama yapan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, yapılandırmanın büyük bir fırsat olduğunu, geçmiş dönem borcu bulunan tüm üyelerin bu fırsattan yararlanmaları gerektiğini söyledi. Yapılandırma hakkında bilgi veren Varlı, oda üyelerinin geçmiş yıllara ait borçlarının anaparalarını yapılandırarak, geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan muaf olabileceklerini söyledi.

Yapılandırma için üyelerin bizzat odaya gelerek dilekçe ile başvuruda bulunabilecekleri gibi https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak da yapılabileceğini belirten Varlı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile üyelerimizin 2022 yılı 2. taksit tutarları dahil 2022 ve daha önceki yıllara ait ödenmemiş Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma imkanı sağlandı. Bu fırsattan istifade edip geçmiş yıllara ait borçlarının anaparalarını yapılandırarak ödeyen üyelerimizin geçmiş borçlarına ait tahakkuk etmiş olan gecikme zammı gibi tüm fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.”

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen oda üyelerinin en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar bizzat TSO’ya giderek dilekçe ile ya da internet üzerinden belirtilen adreslere girerek yapılandırma müracaatında bulunmaları gerektiğini ifade eden Varlı, yapılandırmaya müracaat eden oda üyelerinin borç taksitlerinin ilkini en geç 30 Haziran 2023, kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödemeleri gerektiğini söyledi. Yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üyelerin başvuru sırasında kendilerinin belirleyeceklerinin altını çizen Varlı, taksit adedinin ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyeceğini söyledi.


Tarih : 6.04.2023 / Yer :
Hit : 1278