STRATEJİK ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİ ALANLARI

STRATEJİK ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİ ALANLARI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları listesi 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ ve Stratejik ürünler ve Teknoloji Alanlar Listesi ekte sunulmuştur. .


EK


Tarih : 4.12.2023 / Yer :
Hit : 246