İŞVERENLER İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

İŞVERENLER İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Highslide JS

08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe konulmuştur.

İşkur tarafından hazırlanan ve 21/04/2022 tarihinde yayımlanan “İşverenler İçin İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu’nda; https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişilecek olan İŞKUR E-ŞUBE internet sayfası üzerinden işverenlerce yapılacak olan İşbaşı Eğitim Programı başvuruları sırasında kullanıcı bilgileri girilerek başvurunun nasıl yapabileceği, “Sayfa Yapısı, Başvuru Oluşturma, Başvuru Silme, Başvuru Gönderme, Başvuru Takip ve Güncelleme ve Katılımcı İşlemleri” gibi işlemlerle ilgili ekran görüntülerine ve açıklamalara yer verilmiştir.

Konuya ilişkin bilgi notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" ektedir.


EK


Tarih : 25.05.2022 / Yer :
Hit : 292