YILLIK İŞLETME CETVELİ

YILLIK İŞLETME CETVELİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu' nun 5' inci Maddesi gereğince sanayi siciline kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yılın ilk dört ayı içerisinde en geç Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetveli'ni vermeyen firmalar hakkında 5728 sayılı Kanunun 223' üncü Maddesi ile değişik 6948 sayılı Kanunun 9' uncu Maddesi uyarınca 2024 yılı için 8.322,00 TL İdari Para Cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.

Sanayi işletmelerimiz 2023 dönemi Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yetkili e-devlet şifreleri ile sisteme en son 30 Nisan 2024 tarihine kadar girmeleri gerekmektedir.


Tarih : 7.03.2024 / Yer :
Hit : 301