FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere 19/12/2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Tarife ve fiyat listesi” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası, “(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” şeklinde değiştirilmiş ve yeni düzenlemeler 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Müdürlüğü'nün “Fiyat Etiketi Yönetmeliği Değişikliği” hakkındaki duyurusu ekte sunulmuştur.


EK


Tarih : 16.01.2024 / Yer :
Hit : 284