TKDK PROJE EĞİTİMİ

TKDK PROJE EĞİTİMİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA - Instrument for Pre-accession Assistance ) Kırsal Kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan TKDK, Merkez teşkilatına bağlı 42 il koordinatörlüğünden oluşan bir kamu kurumudur. Kurum; Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Kurum tarafından 42 ilde yürütülen IPARD Programı, IPARD III döneminde 81 ile yaygınlaştırılarak, Türkiye genelinde uygulanmaya başlanacaktır. Bu süreçte TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünün sorumluluğunda olan Bolu, Düzce ve Kırıkkale illerindeki İrtibat Ofisleri aracılığıyla hizmet verilecektir. IPARD III Programını uygulamaya başlamadan önce, bu illerdeki proje hazırlama ve ilgili süreçleri yönetmeye faydası olacağını değerlendirdiğimiz; "Kurumumun tanıtımı, Proje hazırlama, Değerlendirme, Yürütme ve Kontrol Süreçleri" konulu bir eğitim hazırlanmıştır. TKDK eğitim programı Kırıkkale Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Eğitimin tarihi Ocak-Şubat 2024 döneminde planlanmaktadır, bilahare ilan edilecektir. Eğitime katılmak isteyen üyelerimizin katılımcı bilgilerinin (Adı-Soyadı, TCKN, Gsm No) canbek.aksoy@tkdk.gov.tr adresine e-posta ile bildirilmesi gereklidir.


Tarih : 29.12.2023 / Yer :
Hit : 366