SIRBİSTAN DEMİRYOLU SEKTÖRÜ

SIRBİSTAN DEMİRYOLU SEKTÖRÜ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2023 tarih ve E-68460249-724.01.01-00086212037 sayılı yazısında, Belgrad Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Sırbistan'da demiryolu sektörünün iyileştirilmesine yönelik olarak 2015 yılından itibaren kamu teşebbüslerinin kurulması, yasal altyapının oluşturulması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu bir şekilde hizmetlerin geliştirilmesi vb. birçok faaliyetin gerçekleştirildiğine atfen Sırbistan'da toplam demiryolu ağının uzunluğunun 3.348,1 km, elektrikli hatların toplam uzunluğunun 1.273,7 km, 2021 yılında yapılan yolcu taşımacılığının 191 milyon yolcu-km'ye (yıllık bazda %21,7 artış), yük taşımacılığının ise 2,9 milyar net ton-km'ye (yıllık bazda %6,5 artış) ulaştığına, 2021 yılında 86 km bölgesel ve lokal demiryolunun yeniden inşa edildiği ve modernize edildiğine, 2022 yılında ise demiryolu inşa faaliyetlerinin 52 km bölgesel ve 143 km ana ulaştırma koridoru olarak gerçekleştiğine vurgu yapılarak, önümüzdeki dönemde demiryolu ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için demiryolu elektrifikasyonunun arttırılması, demiryolu ağında 100 km/saat üzerinde ulaşımın/ taşımacılığın sağlanması ve demiryolu şirketlerinin yönetiminin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 2021 yılında yapılan Batı Balkanlar Demiryolu Zirvesinde Sırbistan Başbakanı tarafından Sırbistan'da demiryolu altyapısının modernize edilmesi için 6,5 Milyar Avro yatırım yapılmasının amaçlandığı belirtilerek Avrupa Birliği tarafından da Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının batı Balkan ülkelerinde geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında, çeşitli finansman araçları ile demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklendiği ifade edilerek, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının (TEN-T) Batı Balkanlar genişlemesine yönelik beş yıllık çalışma planının Nisan 2022'de yayımlandığı ve söz konusu dokümana ww.transportcommunity.org/wp-content/uploads/2022/04/Five-Year-Rolling-Work-Plan-for-Development-of-IndicativeTEN-T-Extension-of-the-Comprehensive-and-Core-Network-in-Western-Balkans-1.pdf bağlantısından ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde ve devamındaki yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan, demiryolu hatlarının yeniden inşası ve modernizasyonu projelerinin bir bölümünün listesi gönderilerek söz konusu projelerden ilk beş sırada yer alanların Batı Balkanlar Yatırım Çerçevesi (WBIF) kapsamında gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu projelerin mevcut durumları ile detaylarına https://www.wbif.eu/wbifprojects bağlantısında ulaşılabileceği belirtilmektedir. Buna göre söz konusu projeler;

• Belgrad-Niş demiryolu hattı (yaklaşık 350 km)

• Stalac-Kraljevo-Rudnica demiryolu hattı (yaklaşık 149 km)

• Sırbistan-Kuzey Makedonya demiryolu ara bağlantısı, Nis-Presevo-Kuzey Makedonya sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 151 km)

• Ostruznica-Batajnica demiryolu hattı (yaklaşık 20 km)

• Sırbistan-Hırvatistan demiryolu ara bağlantısı, Stara Pazova-Sid ve Indjija-Golubinci demiryolu hatları (yaklaşık 100 km)

• Romanya'ya demiryolu bağlantısını sağlayan Pancevo-Vrsac-Romanya sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 150 km) ile Zrenjanin-Kikinda-Romanya sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 131 km)

• Belgrad-Zagreb-Lübliyana demiryolu hattı ve yüksek hızlı tren hattı (yaklaşık 555 km)

• Pancevo Glavna-Zrenjanin-Banatsko Milosevo-Senta-Subotica demiryolu hattı (yaklaşık 200 km)

• Sombor-Vrbas demiryolu hattı (yaklaşık 52 km)

• Karadağ'a demiryolu bağlantısını sağlayan Valjevo-Vrbnica-Karadağ sınırı arasındaki demiryolu hattı (yaklaşık 130 km)

• Venedik-Viyana-Belgrad-Selanik hızlı tren hattı olup müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız ile demiryolu projelerine malzeme ve ekipman tedarik eden firmalarımızın gelişmeleri takip etmesinde fayda bulunduğu ifade edilmiştir.


Tarih : 19.06.2023 / Yer :
Hit : 623