YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 193 sayılı Kanunun geçici 80inci, 474 sayılı Kanunun 2nci, 3065 sayılı Kanunun 13üncü ve geçici 30uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince 13 Mayıs 2022 tarih ve 5548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

15.06.2022 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-7 sayılı ve “Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler” başlıklı tablosu EK-1’de sunulmuştur. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Sistemi Sunumu’na EK-2’den ulaşabilirsiniz.

 

Buraya tıklayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEŞVİK ROBOTU uygulamasına geçiş yapabilirsiniz.


EK-1

EK-2


Tarih : 23.06.2022 / Yer :
Hit : 329