AHİKA'DAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK

AHİKA'DAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK

Highslide JS

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Sosyal Destek Programı (SODES), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2019 yılı itibarıyla ilimizde Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecektir.

Ülke genelinde tüm illerden başvuru alınacak olan SODES Programı kapsamında yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler ile genç, şehit yakınları, gaziler, kadınlar ve engellilerin istihdamını içeren projelere öncelik verilecek olup kapasite geliştirmeye dönük, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenecektir.

Kar amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşları Ajansa proje başvurusu yapabilmektedir.

Program kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi 1.000.000 TL’dir. Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50 olacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansına sunulması planlanan “Sosyal Destek Programı Öncelikleri” ile uyumlu proje fikirlerinizin, “Proje Bilgi Formu” doldurularak en geç 2 Ekim 2019 tarihine kadar kirikkale@ahika.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Program hakkında detaylı bilgi ve belgelere (Sosyal Destek Programı Öncelikleri, Proje Bilgi Formu, Sosyal Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları vb.) https://www.ahika.gov.tr/duyurular/sosyal-destek-programi-gudumlu-proje-destegi adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu programdan ilimizin en üst düzeyde istifade edebilmesi için uygun başvuru sahiplerinin bu fırsatı iyi değerlendirmesi ve fikirlerini projeye dönüştürerek Ahiler Kalkınma Ajansına sunması büyük önem arz etmektedir.


Tarih : 24.09.2019 / Yer :
Hit : 563