MİSYON

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımıza  hizmet vermek için;

  • Üyenin beklentileri doğrultusunda çözüm üretmek,
  • Girişimcilik eğitimleri ile istihdama katkı sağlamak
  • Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalara destek olmak, bununla beraber projeler üretmek yada ortak olmak.
  • Konumu ve rolü gereği, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerini bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya getirerek sinerji yaratmak,
  • İl ekonomisinin geliştirilmesi; yerel, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların ve özellikle aktif olmayan yerel sermayenin İl ekonomisine kazandırılması amacı ile Kırıkkale’nin bölgesel ulusal arenada tanıtımını yapmak, yatırımlar için altyapı çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak. Bu misyon doğrultusunda Kırıkkale Silah İhtisas OSB ve Keskin OSB’ nin müteşebbis heyeti olarak çalışmalarımıza devam etmek. Kırıkkale Teknokentin ortağı olarak Kırıkkale için her türlü yatırıma teşvik olmak.
  • Tüm bu faaliyetleri, yasal şartlar ve toplam kalite prensipleri içerisinde, çalışanlarının gelişimini destekleyen, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çağdaş yönetim anlayışı ile gerçekleştirmek.


Tarih: 10.01.2018
Hit: 7542