İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Highslide JS

Değerli Üyelerimiz;

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla birtakım kısıtlamalar yapılması ihtiyacı doğmuştur. Ancak koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda bu kısıtlamalarda bazı esneklikler yapılması uygun görülmüştür.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi’nin 06.06.2020 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER Başkanlığında toplanarak aldığı kararlara göre şehrimize gece ve gündüz dışarıdan gelebilecek hizmet alıcılarına hitap edecek olan 24 saat esaslı çalışma ruhsatına haiz çorbacılık işi ile iştigal eden esnafın “Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” doğrultusunda faaliyet göstermesi ve açık olacak işletmenin Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi vermesi şartı ile 24 saat boyunca açık kalmalarına, gerekli denetimlerin ilgili kurumlarca yapılmasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara ve işletmelere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.


Tarih : 12.06.2020 / Yer :
Hit : 327