Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Düzenlemeler

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 sayılı kanunla; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine,1 yıldan 5 yıla kadar hais ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecektir. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir. Taklit ve tağşiş yapılan gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk Lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk Lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası verilecektir.

Üyelerimize duyurulur.


Tarih : 02.12.2020 / Yer :
Hit : 182