LİBYA-MUTABAKAT ZAPTI HAKKINDA

LİBYA-MUTABAKAT ZAPTI HAKKINDA

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Türkiye ve Libya'nın ilgili Bakanlıklarınca (Türkiye tarafı T.C Ticaret Bakanlığı ve Libya tarafı Planlama Bakanlığı) müteahhitlik firmalarımızın geçmişten kaynaklanan sorunlarının firma-işveren idare arasında yapılacak görüşmeler neticesinde çözümünü sağlamak ve gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarının ifasını temin etmek üzere 2019 yılının başından itibaren, çeşitli toplantılar, ikili görüşmeler ve taslak metin teatileri yapıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde, Libya Planlama Bakanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti çerçevesinde, bir Mutabakat Zaptı (MoU)'nın, T.C Ticaret Bakanı'mız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından imza altına alındığı iletilmiştir.

İmzalanan MoU ile, Türk firmalarının Libya'daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu MoU, Libya tarafından gündeme getirilen, firma-işveren idare görüşmelerinin sonuçlarının ifa edilememesi hususunu bertaraf etme amacıyla, Libya Devletinin ilgili tüm kurumlarının sürece katkı sağlamasını temin etmek üzere imza altına alınmıştır. Libya tarafı, metnin yürürlüğe girmesini teminen Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve bu çerçevede metne yürürlüğe girişe ilişkin bir madde eklenmiştir.

Bu kapsamda, firmalarımızın metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarecilerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. Müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu metin sayesinde ifa edilmesi beklenmektedir. Bahse konu MoU'nun yürürlüğe giriş tarihi T.C Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmekte olup, bu konuda Birliğimize bilgilendirme yapılmasını takiben, Birliğimizce gerekli duyurular yapılacaktır.

Öte yandan firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olduğu ve bu sorunların firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenecek konuları ihtiva ettiği hususu dikkate alındığında, metnin yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir.

 

Bu çerçevede;

1- Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde, firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir.

2- Firmalarımızın Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgileri de istatistiki izleme açısında T.C Ticaret Bakanlığı'na bildirilmek üzere, Birliğimiz ile paylaşması gerekmektedir.

3- Firmalarımızın, Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkanlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermeleri ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkanlarını değerlendirmeleri son derece önemlidir.

4- MoU'nun imzalanmasını takiben, T.C Ticaret Bakanlığı'yla iş birliği içerisinde bulunan firmalarımız için bilgilendirme toplantısı yapılması için Birliğimizce T.C Ticaret Bakanlığı'yla temas kurulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

 

Mutabakat zaptı tam metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Mutabakat Zaptı


Tarih : 25.08.2020 / Yer :
Hit : 166