ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARI DUYURUSU

ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARI DUYURUSU

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün yazılı talimatları gereği; su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (akaryakıt ve LPG sayaçları), sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği ile 1/1/2020  tarihinden itibaren Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiş olup, bu tarihten itibaren (1/1/2020) bahse  konu  ölçü aletlerine ilişkin ilk, periyodik ve stok muayene başvurularının Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri yerine TSE’ye yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden elektronik ortamda alınacak olup, muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, bahse konu yönetmelik ve getirdiği değişikliklerin herhangi bir aksaklığa  yol açmadan uygulanmasını teminen, belirtilen ölçü aletleri için 2020 yılında başvuru yapacak kullanıcıların özellikle aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bahse konu ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene başvurularının TSE’ye elektronik ortamda yapılması.

Muayene ücretlerinin elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında kredi kartı veya havale yoluyla ödemesi.

1.1.2019 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ölçme sistemleri ile motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar için 2020 yılı Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye başvuru yapılması,

Bu bağlamda belirtilen yönetmelik kapsamında ölçü aletleri kullanıcılarının yukarıda ifade edilen süreçler doğrultusunda hareket etmesi ve muayene başvuruları sürelerini dikkate alarak 2020 yılı Ocak ayından Şubat ayı sonuna kadar TSE’ye müracaatta bulunmaları gerektiği ilgililere duyurulur.


Tarih : 31.12.2019 / Yer :
Hit : 473