ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNUNA GEÇİCİ MUAFİYET MADDESİ

ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNUNA GEÇİCİ MUAFİYET MADDESİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz;

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri yetki alanına göre, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş Yetkili Muayene Servislerince yürütülmektedir.

Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerindeki otomatik olmayan tartı aletleri, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri ile LPG ve akaryakıt sayaçları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesi “E-Hizmetler” sekmesindeki https://diiitalbakanlik.sanayi.gov.tr/ internet adresinde yer alan “İl Müdürlükleri” sayfasından elektronik ortamda İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,

Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve ya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Kırıkkale Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu,

Otomatik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil), Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğu yetkisi dışındaki 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1. ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerinin, egzoz emisyon cihazlarının ve trafikte kullanılan ölçü aletlerinden olan taksimetrenin periyodik muayene müracaatlarının Yetkili Muayene Servislerine yapılması gerekmektedir.

28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. Bu muafiyet ile 1.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28.2.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.

İlgili üyelerimize duyurulur.


Tarih : 25.03.2019 / Yer :
Hit : 842