KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Ülkemizin içerisinde bulunduğu kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 17.11.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 den 23 Kasım Pazartesi saat 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar ilgi yazıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve otoyolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisinin kura yolu ile belirlenecektir. akaryakıt istasyonları il merkezlerinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, lastik tamircileri ise Kırıkkale Belediyesince belirlenecektir.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının ivedilikle alınması ve ilgili kurumlarca da tüm tedbir ve önlemlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacaktır.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirlerle ilgili İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.


KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLER


Tarih : 20.11.2020 / Yer :
Hit : 30