TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE İŞLERİ HK.

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE İŞLERİ HK.

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS’ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evrakların yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi gerekmekteydi.

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Bakanlık Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderilecektir.

“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usûl Ve Esasları” dokümanı ekte yer almaktadır.

Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfasında yer alan "Destek ve Teşvikler" bölümünden ulaşılabilmektedir.

(https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri)


Usul ve Esaslar


Tarih : 16.11.2020 / Yer :
Hit : 71