CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMİ HAKKINDA

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yazıda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimleri ile ilgili yasal yönden herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için uyulması gereken seçim günü yasaklarına dikkat çekilmiştir. Emniyet müdürlüğünden gelen yazı şu şekildedir;

 

tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine uygun biçimde yapılıp sonuçlandırılabilmesi için gerekli usul ve esaslar, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu Kararlarında açık bir şekilde belirtilmektedir.

İlgi (b), (c) ve (d) sayılı Yüksek Seçim Kuruluna ait kararlarla; seçimin başlangıç tarihinden, oy verme gününü takip eden güne kadarki süre içerisinde uyulacak kurallar, ilgi (a) sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenerek uygulamaya konmuştur.

Bu bağlamda;

1- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 15.03.2023 gün ve 123 ve 124 sayılı kararlarında;

Seçim Büroları;

Seçimin başlangıç tarihi 18 Mart 2023 Cumartesi gününden itibaren seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, adaylıkların kesinleştiği 31 Mart 2023 Cuma gününden itibaren de Cumhurbaşkanı adaylarının, seçim çalışmalarını yürütmek üzere yurt içinde seçim büroları açabileceklerine, siyasi partilerin propaganda çalışmalarını yürütmek üzere seçim büroları açabileceklerine,

Ticari faaliyeti devam eden iş yerlerinin aynı zamanda seçim bürosu olarak kullanılamayacağına,

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ve bunlara bağlı kuruluşlara, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklara, özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklere ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesislerin, seçim bürosu amacıyla kullanılamayacağına (298/51/A-1)

2- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 11.03.2023 gün ve 2023/94 (Seçim Günü Yasakları) sayılı kararında ise; 298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar;

Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,

Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacağına,

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,

Seçim yasaklarına ve kararda belirtilen kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den sonra düğün yapılabileceğine,

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 27 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacağına dair kararlar alınmıştır. Bu kapsamda; yasal yönden herhangi bir sorunla karşılaşılmaması, seçim döneminde ilimizdeki mevcut huzur ve sükûn ortamının bozulmaması ve istenmeyen olayların engellenebilmesi amacıyla;

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 11.03.2023 tarih ve 2023/94 sayılı (Seçim Günü Yasakları) kararında belirtilen hususların ilanen duyurulmasını ve seçim günü konu ile ilgili gerekli çalışmanın yapılmasını Kırıkkale Belediye Başkanlığından,

İlimizde faaliyet gösteren dernek lokallerine (içkili-içkisiz) yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli tebligatın yapılmasını İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden,

Ayrıca, 298 Sayılı Kanun ile Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına uygun hareket edilerek yukarıda belirtilen konuların üyelerinize tebliğen duyurulması hususunu Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Borsasından ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden;

Rica ederim.


Tarih : 26.05.2023 / Yer :
Hit : 298