DEPREM YARDIMLARI HAKKINDA

DEPREM YARDIMLARI HAKKINDA

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen ekteki yazı ile;

-AFAD, TOKİ ve Birliğimizce bir protokol dâhilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD'a teslim edilecek konutlar için Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu

-Söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda/Borsaların hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla tevsik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

İlgili yazı EK'te sunulmuştur. 


EK


Tarih : 25.05.2023 / Yer :
Hit : 528