ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENESİ

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENESİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesinde “ Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından; damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2023 yılı periyodik muayenesi müracaatlarını, 2023 yılı Ocak ayından Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre EK’te belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir.

 

Detaylar EK’te sunulmuştur.


EK


Tarih : 15.02.2023 / Yer :
Hit : 317