DONDURULMUŞ SIĞIR BÖBREK YAĞI VE DONDURULMUŞ SIĞIR İÇ YAĞI SATIŞI

DONDURULMUŞ SIĞIR BÖBREK YAĞI VE DONDURULMUŞ SIĞIR İÇ YAĞI SATIŞI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Sincan Et Kombinası Müdürlüğü depolarında bulunan 20.000 kg dondurulmuş sığır böbrek yağı ve 20.000 kg dondurulmuş sığır iç yağı online birim fiyat teklifi alınarak satışı yapılacaktır.

Online birim fiyat teklifi vermek isteyen gerçek veya tüzel kişiler vergi levhası, yetki belgesi ve

imza sirküsü , iletişim bilgilerini (posta adresi, email, telefon numarası varsa faks numarasını) yazılı olarak online ihale sistemi üzerinden şartnameyi onayladıktan sisteme yükleyeceklerdir.

İstenen belgeler: Şartname onaylandıktan sonra 20/10/2022 günü saat 12:00'a kadar online ihale sistemi üzerinden gönderilecektir. 20/10/2022 tarihinde saat:13:30'a kadar birim fiyat ön teklifleri online ihale sistemi üzerinden verilecektir. İhale tarih ve saati: 20/10/2022 günü saat: 14:00'dır.

Sığır böbrek yağı için 18.000,00 TL, Sığır iç yağı için 21.000,00 TL geçici teminat Kurumun Vakıflar Bankası Çetin EMEÇ şuıbesi TR 84 0001 5001 5800 7293 6199 08 nolu hesabına nakit olarak yatırılacak yada banka teminat mektubu olarak ihale tarihinden önce Sincan Et Kombinası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Banka teminat mektupları en az 45 gün süreli olacaktır.

En yüksek birim fiyat teklifi Genel Müdürlükçe bildirilecek ve Genel Müdürlüğün birim satış fiyatlarını uygun bulması durumunda ilgili kişi/firmaya tebligat yapılacak ve tebligat gününden itibaren 15 takvim günü içerisinde malın peşin bedelini (KDV dahil) ve mal tutarı üzerinden binde 5,69 TL karar pulu Kurum hesabına ödenerek ürünler Kombina rampasından teslim alınacaktır.

İsteyen kişi veya firma temsilcilerine ürünler Kombina depolarında gösterilecektir.


Tarih : 19.10.2022 / Yer :
Hit : 233