ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA GEÇİŞ İÇİN SÜRE UZATILDI

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA GEÇİŞ İÇİN SÜRE UZATILDI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından GİB Yeni Nesil ÖKC web sitesinde (ynokc.gib.gov.tr) yayımlanan duyuru ile, 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 5. Maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 6. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan geçiş zorunluluğuna yönelik belirtilen tarihin 30/9/2022 tarihine uzatılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.


Tarih : 22.07.2022 / Yer :
Hit : 111