TÜBİTAK’TAN 40 YENİ ÇAĞRI

TÜBİTAK’TAN 40 YENİ ÇAĞRI

Highslide JS

TÜBİTAK, “Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 8 ana alanda 40 proje çağrısı açtı. Proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedefleniyor.

İki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

PROJE SÜRESİ NE KADAR?

Küçük ölçekli projeler 24 ay, orta ve büyük ölçekli projeler 36 ay.

PROJE BÜTÇESİ NE KADAR?

Destek alt ve üst limitleri (burs dahil, proje teşvik ikramiyesi (PTİ), kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) şöyle:

Küçük ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar

Orta ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL

Büyük ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL

Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin yüzde 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için 
proje bütçesinde en fazla 30 bin TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak kuruma ulaştırılması gerekir.

ÇAĞRI BAŞLIKLARI NELER?

Türkçe arayüz ve destek sistemleri
Performans artırmaya yönelik araştırmalar
Elektronik hizmetlerde güvenlik
Yenilikçi, interaktif eğitim teknolojileri
Genişbant haberleşme ağları için veri işleme teknolojileri
Gömülü yazılımlar
İleri araştırmalar
Minyatür MEMS anten dizileri
İleri düzey robotik araştırmalar
İleri kontrol sistem tasarımları
Robot tasarımı ve mimarisi
Şarj ekosistemi teknolojileri
Üç boyutlu biyo-yazıcı teknolojileri
Yeni bor ürünlerinin, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması
Yeni nesil güneş hücre sistemleri
Hidrojen değer zinciri
Kömür, biyokütle ve atık teknolojileri
Biyoenerji
Havacılık ve uzay sektörüne yönelik yenilikçi imalat teknolojilerinin geliştirilmesi
Uzun menzilli araç batarya yapı ve sistemleri geliştirilmesi
Enerji ve maliyet etkin alternatif malzeme teknolojilerine yönelik araştırmalar
Grafen ve grafen benzeri iki boyutlu malzemeler
Nükleer güvenlik
Kanser aşısı
Biyoistatistik
Yenileyici hücre tedavi ürünleri geliştirilmesi
Rejeneratif tıp alanında klinik araştırmalar
Yenilikçi tanı kitleri
Kardiyovasküler hastalıklar
Nadir hastalıklar
Boşanma
Aile içi şiddet
Eğitimde yenilikçi teknolojiler
Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi yoluyla eğitim kalitesinin iyileştirilmesi
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması
Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi
Yaşam çevreleri ve yerleşme içi ilişkiler
Kültürel yapı, kültürel değişim ve kültürlerarası etkileşim
Tarih eğitiminin iyileştirilmesi
Yağ bitkileri çeşit ıslah programlarının oluşturulması

Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2018


Tarih : 28.05.2018 / Yer :
Hit : 319