İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NA UYUM KILAVUZU

İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NA UYUM KILAVUZU

Highslide JS

Değerli Üyelerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak Kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında, üyelerimizin bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yazısı ve "İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Kılavuzu" aşağıdaki linkte siz değerli üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Değerlendirilmesini önemle rica ederiz.


İŞ DÜNYASI İÇİN KVKK UYUM KILAVUZU


Tarih : 05.08.2019 / Yer :
Hit : 1301