TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları yer almaktadır. Hibe destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme Kriterleri başlığında, yatırım konusunun “Coğrafi İşaret Tescili Yapılmış Bir Ürün İşlenmesi” ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı belirtilmiştir.

Coğrafi İşaret konusunda faaliyet gösteren üyelerimize duyurulur.


Tarih : 02.12.2020 / Yer :
Hit : 195