GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMA VE TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNE İLİŞKİN APHB’LERİN SGK’YA GÖNDERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HK.

GERİYE YÖNELİK TEŞVİKLERDEN YARARLANMA VE TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNE İLİŞKİN APHB’LERİN SGK’YA GÖNDERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HK.

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1.6.2020 tarih E.6383458 sayılı Genel Yazısında; Çin’in Wuhan kendinde ortaya çıkan ve Ülkemizde de 11.3.2020 tarihinden itibaren görülen yeni tip koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma başvurusunu yasal süreci içinde yapan işverenlerin, bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en son Kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek;

- 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 1.6.2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30.6.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklemesi gerektiği,

- 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye yönelik teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği için; 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (1.6.2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/ası/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30.6.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK/İşveren/EBildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği,

Dolayısıyla 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma ve teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan işverenlerin 30.6.2020 tarihinden sonra “eSGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” üzerinden Kuruma gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin işleme alınmayacağı hususları bildirilmiştir.


Tarih : 09.06.2020 / Yer :
Hit : 175