ŞİRKETLERİN KAR PAYI DAĞITIMI DÜZENLEMESİ

ŞİRKETLERİN KAR PAYI DAĞITIMI DÜZENLEMESİ

Highslide JS

Şirketlerin kar payı dağıtımı düzenlemesi

Değerli Üyelerimiz;

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesinin  Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlamıştır.

Bu tebliğde sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşinin nakden dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmektedir. Devlet İl Özel İdaresi, Belediye, Köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin Tebliğ dışında olduğu düzenlenmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin istisnaları ve bu istisnalardan yararlanabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması gerektiği düzenlenmektedir. Tebliğin yer aldığı Resmi Gazete linki aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

RESMİ GAZETENİN İLGİLİ SAYISINA BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ 


Tarih : 03.06.2020 / Yer :
Hit : 181