2. EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2. EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Highslide JS

14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, İlimizde faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlarımızın yukarıda anılan mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını teminen 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 15.30’da odamız konferans salonunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.


Tarih : 24.06.2019 / Yer : KTSO
Hit : 836