ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENESİ HAKKINDA

ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENESİ HAKKINDA

Highslide JS

Değerli Üyelerimiz,

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu gereğince, tartı aletlerinin periyodik muayene süreleri 2 yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş Yetkili Muayene Servislerince yürütülmektedir.

İl Müdürlüklerince Muayene Edilecek Tartı Aletleri Şunlardır;

a) Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan tam otomatik olmayan tartı aletleri,

b) 5 Kg’dan yukarı kütle ölçüleri

c) LPG ve Akaryakıt sayaçları

 

Yetkili Muayene Servislerince Muayene Edilecek Tartı Aletleri Şunlardır;

a) Otomatik tartı aletleri (2.000 kg kadar)

b) 1 ve 2'nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

c) 3 ve 4'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

d) Taksimetreler

 

Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurlarınca Muayene Edilecek Tartı Aletleri Şunlardır;

a) 5 Kg kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

       1) Masa Terazileri,

       2) Asma Teraziler,

       3) Tek Kollu Kantarlar,

       4) İbreli Teraziler.

 

Damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 15'inci maddesinin c bendi uyarınca 2.600,00 TL idari para cezası uygulanır bu ölçü aletine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu nedenle ilgili üyelerimizin mağdur olmamaları ve cezai duruma düşmemeleri bakımından; Damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin 2019 yılı periyodik muayene müracaatlarını 28 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyururuz.


Tarih : 22.01.2019 / Yer :
Hit : 652