TÜRK PARASININ KIYMETINI KORUMA HAKKINDA DEĞİŞİKLİK...

TÜRK PARASININ KIYMETINI KORUMA HAKKINDA DEĞİŞİKLİK...

Highslide JS

Değerli üyelerimiz

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında hazırlanan 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda, Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarında menkul, gayrimenkul, kiralama, leasing, hizmet ve eser sözleşmelerinde döviz ile ödeme yükümlülüğü akdedemeyeceği; hali hazırda döviz üzerinden düzenlenen sözleşmelerin 30 gün içinde Türk parası ile tadil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  Ayrıca aynı karara ilave edilen ek maddeye göre bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde söz konusu ek maddede belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi istenmiştir.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen bu karar, 13 Eylül 2018 Tarihli ve 30534 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.


Cumharbaşkanlığı Kararı


Tarih : 18.09.2018 / Yer : TSO
Hit : 622