KOBİGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

27 Mart 2018 tarihinde 81 ildeki paydaş kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla KOBİGEL çalıştayı gerçekleştirilmiş, çalıştayda proje kapsamında desteklenmek üzere 5 imalat sektörü belirlenmiştir. İllerde rekabet avantajına sahip bu imalat sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir Proje çağrısı yapılmıştır.

 

Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki başvuru yapılabilecek imalat sektörleri arasında yer alan firmalar, çalıştayda katılımcılar tarafından ‘rekabet gücünün geliştirilmesi’ genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabileceklerdir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve

devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka,

ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları,

bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve

ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım /

oyun geliştirme

 

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ile ilgili kapsamlı bilgi aşağıdaki dosyadadır.


PROJE TEKLİF ÇAĞRI DETAYLARI

Kobigel-2018


Tarih : 08.05.2018 / Yer :
Hit : 648