TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇECEKLER SATIŞ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇECEKLER SATIŞ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

Highslide JS

Bilindiği üzere 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümler doğrultusunda mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tütün mamulü ve alkollü içki satışı yapanlar adına satış belgesi düzenlenmesi dahil bazı görevleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2017 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende  satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık  hesabına yatırmalarının ardından  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dâhil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgeler, 1 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacaktır.

Süre uzatım işlemi ve yeni belde başvuruları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  il/ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmeye devam edilecek olup, 13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıda yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

 

1

Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri

 

 

Tüm mahallerde

5.750 TL

2

Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

 

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

300 TL

 

İlçe merkezlerinde

210 TL

 

Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

75 TL

3

Açık İçki Satış Belgeleri

 

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

1.240 TL

 

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

480 TL

4

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

 

 

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

3.035 TL

 

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

2.760 TL

 


Tarih : 08.02.2018 / Yer :
Hit : 696