İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Highslide JS

Değerli üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirmiştir. TOBB, söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurmuştur. İYS, işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Bu çerçevede, ticari elektronik ileti gönderimi yapan üyelerinin mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgiye ekte bulunan sunum dosyasından ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunarız.


İleti Yönetim Sistemi Bilgilendirme Sunumu


Tarih : 13.10.2020 / Yer :
Hit : 104